HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Aan het woord: Jan van Teeffelen

Jan van Teeffelen

Functie

Hogere Veiligheidskundige, QHSE manager

Expertise

Ik hou van groepen mensen die zich in complexe adaptieve systemen bevinden. Dergelijke systemen vormen en begeleiden, zodanig dat het lekker gaat lopen en een ieder zich prettig voelt; dat is een van mijn specialiteiten. We maken samen een ‘open organisatie onder voorwaarden’. De voorwaarden verschillen per project, maar doordat we ze samen maken en dragen verdwijnt het open karakter van de organisatie niet. Een dergelijke organisatie heeft veel veerkracht. Hierdoor ontstaat een veilige en prettige omgeving om te leven / werken. Wanneer je gedetacheerd bent word je een deel van de organisatie. We zetten veelal een groot gedeelte van de organisatie op. Soms werken we in het buitenland, maar ook in Nederland kan een werk een internationaal karakter hebben.

Referentieprojecten:

Nieuwbouw Shell in Amsterdam Noord, Steigers keuren bij Corus en begeleiden van stops in de Oxy staalfabriek, Bouw van huisvuilcentrales, Complete brandblus- en brandsignaleringssysteem van een biodiesel plant, diverse weg- en waterbouw werken en spoorwerken.

Waarom spreekt werken bij Arbode mij zo aan?

Telkens opnieuw de uitdaging van het begeleiden van bijzondere projecten,soms met vertrouwde partners, en soms met nieuwe.

contact_small.png