HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers op een project te waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen opdrachtgever, hoofd -en onderaannemers.

Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen, verplicht het Arbobesluit opdrachtgevers en aannemers een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) op te stellen.

Een V&G plan geeft inzicht in de risico’s die men op een project kan tegenkomen.

Werkwijze

Het V&G plan dien te worden opgesteld als:

• De geraamde duur van het project meer dan 30 werkdagen beslaat en op de bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken

• Indien de geplande duur van het project meer dan 500 mandagen beslaat

• Wanneer het een project betreft die bijzondere gevaren voor de werknemers met zich meebrengen zoals: werken in besloten ruimten, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan chemische en biologische stoffen, werkzaamheden nabij hoogspanningskabels etc.

 

Zowel in de voorbereidingsfase (ontwerp) als in de uitvoeringsfase moet dit plan opgesteld worden. Er dient tevens een coördinator aangesteld worden.

Arbode heeft middelbare- en hogere veiligheidskundigen in dienst die het V&G plan in de ontwerp- of uitvoeringsfase voor u kunnen opstellen.

Ons doel is een praktische invulling te geven aan uw V&G-plan(nen). Onze kennis van diverse sectoren komt hierbij uitstekend van pas.

Tevens kunnen wij indien gewenst de V&G-coördinator leveren voor de ontwerp en of uitvoeringsfase.

Gedurende een project kunnen er omstandigheden wijzigen waardoor het V&G plan moet worden aangepast, waarbij wij uw bedrijf kunnen ondersteunen.

Het kan ook voor komen dat voor één of meerdere activiteiten uit het V&G plan Taak Risico Analyses (TRA’s) moeten worden opgesteld. Arbode helpt u hier graag bij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

contact_small.png