HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

VCU 2011/05

VCA gecertificeerde* bedrijven of opdrachtgevers die een VCA eis hanteren maken vaak gebruik van uitzend- en detacheringsbureaus om te voorzien in tijdelijke mankracht. Deze inleners vallen onder het VCA systeem van het betreffende bedrijf en moeten dus aan de in de VCA norm gestelde eisen van onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids¬opleiding voldoen.

Om structureel invulling te kunnen geven aan de VCA eisen van gecertificeerde bedrijven of opdrachtgevers , is er een branche gerichte norm opgezet: De Veiligheids- en Gezondheids Checklist Uitzendorganisaties; de VCU 2011/05.

Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlocaties.

Elementen

Om een VCU certificaat te kunnen behalen, moeten 20 vragen en de daarbij gestelde minimumeisen goed worden beantwoord.

Certificering

Certificatie audit: U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Arbode helpt u hierbij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

contact_small.png