HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

VCA 2008/5.1

De VCA 2008/5.1 norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

De VCA norm bestaat voor ongeveer 70% uit onderwerpen die ook in de Arbowet zijn vastgelegd. De VCA norm wordt gebruikt door bedrijven die door middel van een veiligheidszorgsysteem aan de Arbowet willen voldoen.

Ook commerciële belangen spelen een rol (eis van opdrachtgever). Vaak zijn dit (aannemers)bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dit zijn werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

Arbode heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw VCA-zorgsysteem.

Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Elementen

De VCA checklist kent drie certificatieniveaus:

VCA* : Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. Er moet voldaan worden aan 24 verplichte vragen.

VCA**: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur zoals onder andere VGM beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement. Er moet voldaan worden aan 33 verplichte vragen en minimaal 7 van de 14 aanvullende vragen.

VCA-Petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM structuur zoals onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Er moet voldaan worden aan 43 verplichte vragen en minimaal 2 van de 4 aanvullende vragen.

Certificering

Certificatie audit: U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Arbode helpt u hierbij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

Wilt u een VCA-cursus volgen om een VCA-diploma te behalen, kijk dan hier voor meer informatie.

contact_small.png