HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Ongevallenonderzoek

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen, en zo herhaling van een bedrijfsongeval te voorkomen, is het noodzakelijk alle ongevallen systematisch te onderzoeken. Het onderzoek dat u door Arbode laat uitvoeren is er op gericht de omstandigheden en oorzaken te vinden die aan de voorgrond van het ongeval hebben gestaan.

Na het ongevallenonderzoek starten wij met de ongevallenanalyse.

De ongevallenanalyse geeft inzicht in de directe en indirecte oorzaken (basisrisicofactoren) die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het ongeval.

Op basis van de uitkomsten gaan wij samen met u verbetermaatregelen opstellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt het onderzoek een leerproces voor alle betrokkenen en leggen we de focus op leren van een ongeval, en niet op het aanwijzen van een schuldige.

Het is namelijk nooit de bedoeling om het slachtoffer van een ongeval aan te wijzen als de verantwoordelijke voor het ongeval.

De ervaring uit vele ongevallenonderzoeken heeft geleerd dat het slachtoffer maar heel zelden primair verantwoordelijk is.

Wat kan Arbode voor u betekenen?

Wij kunnen voor u het ongevallenonderzoek en de ongevallenanalyse volledig uitvoeren. Wij gebruiken voor complexe ongevallen de Tripod-Beta methode. Voor minder complexe ongevallen gebruiken wij de root-cause methodiek.

Naast het uitvoeren van ongevallenonderzoeken kunnen wij ook voor u een training ongevallenonderzoek en analyse (incompany) uitvoeren. Na deze training zijn uw leidinggevenden en KAM functionaris in staat minder complexe ongevallen zelfstandig uit te voeren.

Snel contact bij een ongeval.

Het is van groot belang dat een ongevallenonderzoek zo spoedig mogelijk na een ongeval opgestart wordt.

Indien u een ongevallenonderzoek wilt starten, neem dan direct telefonisch contact op met Arbode via (+31) 183 – 64 88 64. 

Een medewerker van de binnendienst zal u dan snel in contact brengen met één van onze specialisten zodat er snel een ongevallenonderzoek kan worden gestart.

contact_small.png