HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

OHSAS 18001

Het grootste kapitaalgoed van uw bedrijf zijn uw medewerkers. Hiermee bewust omgaan is van essentieel belang voor de organisatie, zeker in de tijd waarin de aansprakelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker steeds vaker bij de werkgever gelegd wordt.

Arbozorgsystemen stellen de werkgever in staat de arbeidsomstandigheden te beheersen en continu aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Hiervoor zijn verschillende normen in de omloop.

Steeds vaker worden arbozorgsystemen opgesteld volgens OHSAS 18001. Dit is een, onder leiding van BSI, op internationaal niveau opgesteld document. Een werkgroep van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) adviseert dan ook om deze norm onverkort over te nemen.

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Standard.

Arbode heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw OHSAS 18001 zorgsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Doel van de Norm

OHSAS 18001 dient de volgende doelen:

• Ondersteunen van organisaties in het uitvoeren van arbobeleid

• Promoten van “best practice” op arbo management gebied

• Bruikbaar voor internationale organisaties om wereldwijd met eenzelfde arbomanagement-systeem te kunnen werken

• Voorkomen van wildgroei van niet goed op elkaar afgestemde nationale en sector specifieke normen

Elementen

Een arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001 moet de volgende elementen in zich hebben:

• Algemene eisen

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• Planning

• Implementatie en uitvoering

• Toetsing en corrigerende maatregelen

• Management evaluatie

Certificering

Certificatie audit: U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Arbode helpt u hierbij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

contact_small.png