HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

ISO 14001

De ISO 14001 norm specificeert eisen voor een milieuzorgsysteem. Een organisatie kan zo een beleid en doelstellingen formuleren, waarbij rekening wordt gehouden met informatie over belangrijke milieueffecten en eisen vanuit wet- en regelgeving.

De ISO 14001 norm heeft betrekking op de milieu aspecten die de organisatie kan beheersen en waarop zij, invloed kan uitoefenen. De norm stelt geen criteria voor milieu prestaties vast.

De internationale norm is van toepassing op elke organisatie die:

• Een milieuzorgsysteem wil implementeren, bijhouden en verbeteren

• Zich ervan wil verzekeren dat zij het door haar vastgesteld milieubeleid naleeft

• Dergelijke naleving aan anderen wil aantonen

• Haar milieuzorgsysteem door een externe organisatie wil laten certificeren/registreren

• Zelf de naleving van deze internationale norm wil vaststellen en daarvan een eigen verklaring wilt afleggen.

Alle eisen in deze internationale norm zijn bedoeld om onderdeel te zijn van elk willekeurig milieuzorgsysteem.

De mate van toepassing zal afhangen van de factoren zoals het milieubeleid van de organisatie, de aard van de activiteiten en de omstandigheden waarin zij opereert.

Arbode heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO-14001 zorgsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Elementen

Een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 moet de volgende elementen in zich hebben:

• Milieuzorgsysteem vaststellen en bijhouden

• Milieubeleid

• Planning

• Implementatie en uitvoering

• Controle en corrigerende maatregelen

• Beoordelen door de directie

De norm is algemeen gesteld en kan toegepast worden op alle soorten organisaties. Daarbij wordt steeds gekeken naar de in de branche van toepassing zijnde normen en wet- en regelgeving.

Deze elementen zorgen wel voor een proces van continue verbetering.

Certificering

Certificatie audit: U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Arbode helpt u hierbij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

contact_small.png