HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Bedrijfshulpverleningsplan

Het doel van het bedrijfshulpverleningsplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken door een goede voorbereiding.

Het bedrijfshulpverleningsplan vormt daarmee de basis van uw calamiteitenbestrijding en geeft concreet aan hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties die voor uw organisatie relevant zijn.

De bedrijfshulpverleningsplannen moeten voldoen aan de eisen van de Arbowet en worden afgestemd met de lokale hulpdiensten. Arbode heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten en implementeren van uw bedrijfshulpverleningsplan.

Onderdelen

Om te zorgen dat belangrijke taken bij een calamiteit ook daadwerkelijk goed worden uitgevoerd verdient het de aanbeveling verschillende relevante scenario’s uit te werken en te oefenen. Arbode helpt u hierbij.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf zullen de specifieke gevaren in het bedrijfshulpverleningsplan worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld: ongevallen, brand, overstroming of computerstoring.

In het bedrijfshulpverleningsplan zijn onder andere de bedrijfshulpverleningsorganisatie, diverse scenario’s voor bestrijding, het ontruimingsplan en de benodigde plattegronden vastgelegd.

Om vaardigheden te trainen en om in noodsituaties alert te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat scenario’s regelmatig worden geoefend.

Werkwijze

Voor kleine bedrijven is het niet noodzakelijk om een volledig draaiboek te maken, maar kan volstaan met een instructiekaart.

Voor (middel) grote of complexe bedrijven is het noodzakelijk om eerst een intake uit te voeren. Dit heeft tot doel om de huidige situatie vast te stellen.

Na de intake kan worden ingeschat hoeveel tijd nodig zal zijn voor het uitwerken van de verschillende onderdelen:

• Schrijven van het handboek bedrijfshulpverleningsplan

• Vervaardigen van (vlucht)plattegronden

• Maken van instructiekaarten

• Trainen van het personeel en taken toewijzen

• Implementeren in de organisatie

• Afstemmen met de lokale hulpverlening organisaties

• Uitvoeren van oefeningen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

contact_small.png